Teisės aktai

Pagrindinis ir svarbiausias teisės aktas, reglamentuojantis prekės ženklus, yra LR Prekių ženklų įstatymas.

Įsakymai:

Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose Komisijos pakeitimas (Teisingumo ministro 2009-11-30 įsakymas 1R-376).

Leidimų vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą vėliavą ar kitus heraldikos objektus prekių ženkluose, tvarka (Teisingumo ministerijos įsakymai, Tvarkos).

Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skelbimo tvarka ZR/02/2001.

Taisyklės:

Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004.

Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės AP/02/2009.